Transgender. Kwetsbaar door anders zijn. Een kritische discoursanalyse van vier weblogs van transgenders in transitie van man naar vrouw in Nederland, een zorgethische reflectie op goede zorg en burgerschap.

  • Tessa Smorenburg

Student thesis: Master's Thesis: Care Ethics

Date of Award1 Jan 2015
Original languageAmerican English
SupervisorA. R. Niemeijer (Supervisor)

Cite this

'