Trots, strijd en liefde. Over de zin van zorgen voor de eigen hoogbejaarde ouders.

  • Ina Luichies

Student thesis: Master's Thesis: Humanistic Studies

Abstract

De maatschappelijke en wetenschappelijke nadruk op zorgen voor de eigen hoogbejaarde ouders ligt op de zware en belastende kant van die zorg. In dit narratieve onderzoek is gezocht naar de betekenis die mantelzorgers aan de zorg voor de eigen ouders geven. Met behulp van de zeven zingevingsaspecten: verbondenheid, morele rechtvaardigheid, competentie, eigenwaarde, begrijpelijkheid, doelgerichtheid en transcendentie is gekeken of deze aspecten ons begrip over de zingeving van mantelzorgers kunnen verdiepen. Zoals ook andere onderzoekers hebben geconstateerd, zijn verbondenheid en morele rechtvaardigheid belangrijk bronnen van zingeving in de zorg voor de eigen ouders. Competentie, eigenwaarde en begrijpelijkheid zijn aspecten die ook sterk bijdragen aan de zin van zorgen voor de eigen ouders. Doelgerichtheid lijkt de zin van de zorg meer onder druk te zetten dan er aan bij te dragen. Voor transcendentie zijn geen aanwijzingen gevonden. Zingeving blijkt een flexibel en dynamisch proces te zijn. De verschillende aspecten kunnen zin geven en de zin onder druk zetten. Opvallend is dat verschillende factoren voor de een zingevend kunnen zijn en voor de ander weinig betekenis hebben of zelfs kunnen leiden tot verlies van zin.
Date of Award1 Jan 2013
Original languageAmerican English
SupervisorJ. Duyndam (Supervisor) & Anne Goossensen (Supervisor)

Cite this

'