Tussen marge en macht: Over de bijdrage van de humanistisch geestelijk verzorger aan humanisering binnen Osira Amstelring

  • van Annemiek Harten

Student thesis: Master's Thesis: Humanistic Studies

Abstract

Tussen Marge en Macht is een onderzoek naar de bijdrage van de humanistisch geestelijk verzorger aan humanisering in de ouderenzorg. Het onderzoek richt zich niet alleen op de opvattingen van de geestelijk verzorger, maar ook op die van andere betrokkenen in dit veld. Zo ga ik ook te rade bij de verantwoordelijken op beslissingsniveau en het Humanistisch Verbond. Uit het onderzoek blijkt dat de bijdrage van een humanistisch geestelijk verzorger aan de humanisering van de organisatie zeer gewenst is, door een bredere rol binnen de organisatorische context op zich te nemen, zoals scholing van medewerkers, moreel beraad, beleidsontwikkeling, etc. Er liggen ook een aantal gevaren op de loer, omdat de vrijplaats niet alleen een ‘veilige haven’ voor de cliënten vormt, maar er vanuit de vrijplaats ook humaniseringsinitiatieven binnen de organisatie worden genomen. Een geestelijk verzorger bevindt zich dan in een positie tussen marge en macht, geen gemakkelijke positie omdat voor de geestelijk verzorger. Ik sta daarom stil bij de besluitvormingsprocessen van organisaties en de rol van macht en communicatie en ik probeer daarmee de humanistisch geestelijk verzorger theoretische handvatten te bieden om invloed binnen de organisatie te verwerven.
Date of Award1 Jan 2012
Original languageAmerican English
SupervisorC. M. Schuhmann (Supervisor) & B. Lugten (Supervisor)

Cite this

'