Tussenruimte: Een onderzoek naar de kwaliteit van de relatie tussen hulpverlener en cliënt in de geestelijke gezondheidszorg.

  • (Geeske) G. Koldijk

Student thesis: Master's Thesis: Humanistic Studies

Abstract

Tijdens mijn stages als onderzoeker en humanistisch raadsvrouw in de psychiatrie heb ik ervaren dat de relatie tussen de cliënt en mij een bijzondere kwaliteit kan bezitten. Die kwaliteit ben ik, in navolging van Ton Jorna, tussenruimte gaan noemen. Tussenruimte kan een helende werking hebben en die helende werking is voelbaar voor de cliënt en de hulpverlener. In deze scriptie heb ik de betekenis en het belang van tussenruimte onderzocht. Hierbij heb ik inspiratie geput uit het denken van Martin Buber over de Ik-Jij relatie en dialogisch leven. Ook heb ik drie hulpverleners in de geestelijke gezondheidszorg geïnterviewd over tussenruimte. Op deze manier heb ik mijn eigen ervaring kunnen verdiepen en verder kunnen verwoorden.
Date of Award1 Jan 2008
Original languageAmerican English
SupervisorA. A. M. Jorna (Supervisor) & I. Maso (Supervisor)

Cite this

'