Uniciteit in Uniformiteit. Geestelijke verzorging en de militair in de groep.

  • van Christy Hastenberg

Student thesis: Master's Thesis: Humanistic Studies

Abstract

Onderzoek: Uniciteit in uniformiteit - Geestelijke Verzorging en de militair in de groep Afstudeerder: Christy van Hastenberg Met gebruikmaking van drie databronnen (observaties van de praktijk, literatuur/documenten en een explicitering van het eigen professioneel normatief handelen) beoogt het onderzoek te komen tot: - Een duiding van de verhouding tussen individu-zijn en groepslid-zijn binnen functionele groepen (toekomstig) militairen van de Koninklijke Landmacht; en - Mogelijke oriƫntaties op de plek, rol en inhoud van het groepswerk van de Geestelijke Verzorging bij Defensie hierin. Ten aanzien van het eerste deel van de doelstelling is een onderscheid gemaakt in groepen landmachtmilitairen in opleiding en functionele groepen landmachtmilitairen met (recente) missie-ervaring. Mogelijke spanning in de verhouding tussen individu en groep in opleidingsgroepen heeft te maken met socialisatie, groepsvorming, groepsnormen en processen van in-/uitsluiting. Met betrekking tot de groep landmachtmilitairen met missie-ervaring is aanvullend onderzoek nodig op de vermoede paradoxale eenheid van verbondenheid en individualiteit. Het tweede deel van het onderzoek, de oriƫntaties op het groepswerk door de GV, behandelt drie punten waarop een geestelijk verzorger positie kan innemen: - gericht op de militair of op de persoon (daarmee samenhangend: professionele legitimatie of levensbeschouwelijke, ambtshalve legitimatie) - vorming als doel of als effect (ergens naar toe werken of ergens vanuit werken) - gerichtheid op het individu of de groep (de GV richt zich hoofdzakelijk op het individu)
Date of Award1 Jan 2009
Original languageAmerican English
SupervisorTon Jorna (Supervisor) & C. M. Schuhmann (Supervisor)

Cite this

'