Vakmanschap behoeft geen krans

  • F. Bon

Student thesis: Master's Thesis: Care Ethics

Abstract

In deze scriptie wordt getracht een verband te leggen tussen normatieve professionaliteit van sociaal werkers, de leercondities waaronder die zich zouden kunnen ontwikkelen en het Rijnland model als besturingssysteem voor organisaties, waarbij de elementen leren en leidinggeven uit dat model die condities kunnen creëren. Aan de hand van de auteurs van Ewijk, Hortulanus en Kunneman wordt onderzocht wat wordt verstaan onder normatieve professionaliteit van sociaal werkers en waarom die noodzakelijk is in de huidige stand van de zorg, c.q. het welzijnswerk. Aan de hand van Avery, Brouwer, Moerman en Weggeman wordt het Rijnland model beschreven en wordt ingegaan op de Rijnlandse visie op leren en leidinggeven. In de conclusie komen alle auteurs samen en blijkt dat er een sterke vermoeden is dat het Rijnland model condities kan creëren om de normatieve professionaliteit van sociaal werkers te vergroten. Dit is echter, voor zover bekend, nooit onderzocht in zorg- en/of welzijnsorganisaties. Een kans voor de Rijnlandse beweging om zulk een onderzoek te initiëren.
Date of Award1 Jan 2014
Original languageAmerican English
SupervisorF. J. H. Vosman (Supervisor) & J. Jans (Supervisor)

Cite this

'