Verborgen verhalen. Psychiatrie & Geestelijke begeleiding: een narratief perspectief

  • van Lisa Duijvenbooden

Student thesis: Master's Thesis: Humanistic Studies

Abstract

In deze scriptie staat de vraag centraal op welke wijze de narratieve benadering in de huidige psychiatrie van aanvullende betekenis kan zijn en hoe de geestelijk begeleiding daarbij een rol kan spelen. In de narratieve benadering staat de mens als betekenisgevend en verhalend wezen centraal. Verhalen spelen een belangrijke rol bij het begrijpen en delen van-, en betekenis en een plek kunnen geven aan ervaringen en gebeurtenissen in ons leven. In de huidige, biomedisch georiënteerde psychiatrie is echter nog maar weinig aandacht en ruimte voor het vertellen, onderzoeken en delen van verhalen. Ze is hoofdzakelijk gericht op het analyseren, beheersen en genezen van psychiatrische ziekten. Op die manier wordt onvoldoende recht gedaan aan de inherente complexiteit (verwevenheid van medische-, persoonlijke- en morele dimensie, verschillende, mogelijk ook tegenstrijdige betekenissen) en tragiek (onmaakbaarheid, onbeheersbaarheid) van de psychiatrische praktijk. Met mijn scriptie verken ik de mogelijkheden waarop geestelijke begeleiding concreet gestalte en betekenis kan krijgen als narratieve praktijk op drie samenhangende niveaus (micro-, meso- en macroniveau) door ruimte te creëren voor het vertellen, duiden en delen van persoonlijke verhalen en betekenissen van zowel cliënten als professionals in de psychiatrie. Daarmee wordt tevens een bijdrage geleverd aan de huidige discussie over de betekenis en positie van de geestelijk begeleider binnen de psychiatrie.
Date of Award1 Jan 2014
Original languageAmerican English
SupervisorC. W. Anbeek (Supervisor) & M. Schreurs (Supervisor)

Cite this

'