Verhalen van binnenuit

  • Milotte Hamer

Student thesis: Master's Thesis: Care Ethics

Abstract

De situaties van mensen in kwetsbare posities blijft veelal onderbelicht in sociaal beleid. Om de juiste zorg te kunnen bieden is het echter van belang om de stem van mensen in veronderstelde kwetsbare posities ook te laten klinken in de ontwikkeling en uitvoering van sociaal beleid. Door te onderzoeken hoe het leven in een veronderstelde kwetsbare positie wordt ervaren is de taal van het ervaren leven zelf, de verhalen van binnenuit, het vertrekpunt in de zoektocht naar de vraag hoe er beter aangesloten kan worden bij mensen in veronderstelde kwetsbare posities. In dit zorgethisch onderzoek is er gebruik gemaakt van een narratieve onderzoeksbenadering en methode, aan de hand van een single case study. Er volgen een zevental ontmoetingen met een deelnemer, die in dit proces tegelijkertijd de co-onderzoeker is. Na het vertellen van het ge-co-construeerde verhaal heeft er een analyse plaatsgevonden aan de hand van de sensitieve lens van kwetsbaarheid, bestaande uit overleven als levensvorm (de geleefde ervaring), layers of vulnerability (relationele praktijken), anders-zijn/kwetsbaar worden gemaakt en homines curans (ordening van de samenleving). Hieruit zijn inzichten voortgekomen die aanduiden hoe het leven in een veronderstelde kwetsbare positie ervaren kan worden. Deze inzichten en de wijze waarop het onderzoek is vormgegeven kunnen voor Burgerkracht Limburg behulpzaam zijn in het vinden van aansluiting bij mensen in veronderstelde kwetsbare posities en het invullen van zorgconcepten als samenredzaamheid.
Date of Award18 Dec 2020
Original languageDutch
SupervisorVivianne E. Baur (Supervisor) & Pieter Dronkers (Supervisor)

Cite this

'