Vier het leven. Een empirisch onderzoek naar de zinbeleving bij seculiere zondagsvieringen en een kritische analyse van hun maatschappelijke relevantie aan de hand van de macrotheorie van Nussbaum

  • Jasmijn Peskens

Student thesis: Master's Thesis: Humanistic Studies

Abstract

In een samenleving waar steeds minder mensen zich aangetrokken voelen tot een religie wordt er gezocht naar nieuwe vormen om gemeenschap te creëren en levensbeschouwelijke thema’s te bespreken. Sinds 2013 worden er in Nederland verschillende seculiere zondagsvieringen georganiseerd. Dit zijn bijeenkomsten die geïnspireerd zijn op de kerkelijke zondagsviering maar in een seculier jasje. In dit onderzoek is onderzocht wat een seculiere zondagsviering toevoegt aan de zinbeleving van de bezoekers, waarbij de Sunday Assembly als praktijkvoorbeeld wordt genomen. Daarnaast wordt de maatschappelijke relevantie van seculiere zondagsvieringen gewaardeerd aan de hand van de pluralistische macro-theorie van Martha Nussbaum die zij uiteenzet in haar boek ‘Politieke emoties’.
Date of Award1 Jan 2015
Original languageAmerican English
SupervisorH. A. Alma (Supervisor) & C. W. Anbeek (Supervisor)

Cite this

'