Waar doe je het voor? Motivatie en meaning in life in het proces naar de detox bij mensen met een alcoholverslaving

  • A.E. Tol

Student thesis: Master's Thesis: Humanistic Studies

Abstract

Dit onderzoek werpt een licht op de motivatie van mensen met een alcoholverslaving om zich aan te melden voor behandeling. Er zijn hiertoe twaalf kwalitatieve interviews gehouden onder patiënten die verbleven op de klinische detox van Brijder verslavingszorg in Den Haag. Motivaties op gezondheidsgebied blijken een belangrijke rol te spelen. Mensen ondervinden lichamelijke gevolgen van hun verslaving en vrezen voor verslechtering, met de dood als gevolg. Relationele motivaties worden, als we buiten het veranderbesluit kijken, verreweg het vaakst genoemd. Aan relaties en verbondenheid wordt grote waarde toegekend. Daarnaast benadrukken respondenten het belang van structuur en duiding. Het hebben van structuur in de dag is volgens hen van groot belang voor het langdurig slagen van een herstelpoging. Respondenten hanteren voor het duiden van de verslavingsproblematiek een medisch discours en diagnostiek is voor hen belangrijk. Er leeft onder cliënten een sterke behoefte om het verslavingsverhaal te delen. Het vertellen van een levensverhaal biedt de mogelijkheid om er structuur, duiding en coherentie aan te geven. Hieruit blijkt dat de component coherence van meaning in life voor cliënten met een alcoholverslaving een belangrijke rol speelt in hun herstelproces. Het viel op dat de (levens)verhalen van de respondenten, die zij op eigen initiatief deelden, doorspekt zijn van existentiële thematiek: de dood, (on)vrijheid, eenzaamheid en zinloosheid kwamen vaak aan bod.
Date of Award1 Jan 2020
Original languageAmerican English
SupervisorA. Braam (Supervisor) & J. Wojtkowiak (Supervisor)

Cite this

'