Waarheid en leugen. Een onderzoek naar de rol van waarheid en leugen in het leven en de begeleiding van gedetineerden en prostituees.

  • Marianne Kirchner

Student thesis: Master's Thesis: Humanistic Studies

Abstract

De centrale onderzoeksvraag van mijn scriptie is: Welke rol spelen waarheid en leugen in de begeleiding van gedetineerden en prostituees? In de inleiding leg ik uit wat mijn ervaring is met waarheid en leugen en benoem ik mijn werk- en stage-ervaringen met gedetineerden en prostituees, waarin ik erachter ben gekomen dat deze groepen vaak zowel bijzonder echt en oprecht zijn als veel liegen. Vanuit oorspronkelijk een afkeer voor liegen ben ik er langzamerhand een zekere waardering voor gaan opbrengen, en ik heb besloten dat ik bij een onderzoek over liegen ook waarheid wil behandelen. In het hoofdstuk Waarheid benader ik waarheid voornamelijk vanuit de filosofie. Ik bespreek verschillende waarheidstheorieƫn, zoals de correspondentietheorie: waarheid correspondeert met de feiten, of waarheid is in overeenstemming met de realiteit. Ik schenk veel aandacht aan een fenomenologische opvatting van waarheid: wat iemand ervaart is waar, zoals in waarheid als openbaarwordingsgebeuren (Duintjer). Verder bespreek ik het verschil tussen waarheid en werkelijkheid en de visie van het Boeddhisme daarop, en mijn eigen opvattingen over waarheid. In het hoofdstuk Liegen onderzoek ik vanuit een psychologische benadering vormen van liegen, zoals white lies, verzwijgen, veinzen en de rol van lichaamstaal, voor ik Liegen door gedetineerden, Liegen door prostituees en Liegen door de maatschappij behandel. Gedetineerden kunnen liegen voor de detentie, in de justitiƫle rechtsgang en tijdens detentie. Prostituees kunnen liegen over dwang en vrije wil, genot en safe sex, of door een rol te spelen. De maatschappij kan liegen door bepaalde menselijke eigenschappen en groepen die deze eigenschappen representeren buiten te sluiten. Tenslotte breng ik literatuur, inzichten uit vorige hoofdstukken en het werken met gedetineerden en prostituees samen in het hoofdstuk Begeleiding, waarin ik via verschillende onderwerpen een antwoord probeer te geven op mijn onderzoeksvraag. Onderwerpen in dit hoofdstuk zijn presentie, bedonderbaarheid, een rol spelen, echtheid en congruentie, waarheidsvinding in begeleiding, waarheidsvinding en zingeving, en schuld en verantwoordelijkheid in detentie. In de conclusie beveel ik onderwerpen aan voor vervolgonderzoek.
Date of Award1 Jan 2009
Original languageAmerican English
SupervisorC. M. Schuhmann (Supervisor), R. G. A. Kaulingfreks (Supervisor) & Ton Jorna (Supervisor)

Cite this

'