Wanneer de arts de patiënt is: Een zorgethisch onderzoek naar de ervaring van artsen die patiënt zijn geweest en de invloed van die ervaring op het verlenen van zorg

  • S.F. Lobbezoo

Student thesis: Master's Thesis: Care Ethics

Abstract

In de relatie tussen artsen en patiënten is er vaak sprake van detached concern (Martinsen, 2011). Dit is een houding waarbij emotionele betrokkenheid tussen artsen en patiënten vermeden wordt en waarbij lichaam en ziekte als objectief worden beschouwd. Het lichaam wordt uitgesloten in het denken over moraliteit in de medische praktijk. Uit onderzoek blijkt echter dat een focus op het objectieve lichaam niet voldoende is in het contact tussen artsen en patiënten (Adler, 2002; Stewart, 2005; Gasparik, Abram, Ceana, Sebesi, Farcas & Gasparik, 2014). De mate waarin een arts zich kan inleven in de patiënt en dat gevoel kan overbrengen, is van invloed op de gezondheid van de patiënt (Adler, 2002). Artsen die zelf patiënt zijn geweest beschrijven dat hun ervaring als patiënt hun manier van zorgverlenen positief heeft beïnvloed (Ten Haaft, 2010). Er lijkt echter nog geen onderzoek te zijn gedaan naar de inhoud van deze invloed op het zorgverlenen. In de beschrijvingen van ervaringen van artsen die zelf patiënt zijn geweest, ligt de focus op het emotionele en sociale aspect en blijft het lichamelijke aspect onderbelicht. Dit onderzoek verdiept zich in de invloed van de patiënt-ervaring op het verlenen van zorg en op de verbinding met lichamelijkheid in het contact tussen artsen en patiënten. In het theoretische onderzoek is de huidige denkwijze met betrekking tot ethiek in de medische praktijk verkend. Vervolgens is het begrip lichamelijkheid uitgediept aan de hand van de theorie embodied care van Hamington (2004, 2012). Hierin is omschreven hoe de inclusie van lichamelijkheid in het denken over moraliteit in de medische praktijk een bijdrage kan leveren aan goede zorg. Vervolgens is empirisch onderzoek gedaan naar de ervaringen van artsen die zelf patiënt zijn geweest en de invloed van deze ervaringen op het verlenen van zorg. Er zijn twee artsen geïnterviewd over hun ervaringen. Tevens is bij deze artsen in de spreekkamer geobserveerd. De verbinding van de empirische data met de zorgethische theorie heeft geleid tot inzicht in de ervaringen van artsen die zelf patiënt zijn geweest en de veranderingen in het verlenen van zorg. In het verlenen van zorg aan patiënten is het voor artsen van belang om patiënten om uitleg te vragen, te zorgen dat één arts het ziekteproces overziet, duidelijk en concreet te zijn en zichtbaar en bereikbaar te zijn.
Date of Award1 Jan 2019
Original languageAmerican English
Supervisorvan I. Nistelrooij (Supervisor) & V. Baur (Supervisor)

Cite this

'