We noemen je naam: Een kwalitatief onderzoek naar de betekenis van de Herdenkingsbijeenkomst in het Wilhelmina Kinderziekenhuis voor ouders van een overleden kind

  • Lotte Saan

Student thesis: Master's Thesis: Humanistic Studies

Abstract

In deze doctoraalscriptie doe ik verslag van mijn afstudeeronderzoek naar de betekenis van de Herdenkingsbijeenkomst in het Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ) voor ouders van een overleden kind. In het WKZ worden sinds 2004 herdenkingsbijeenkomsten georganiseerd waarin kinderen herdacht worden die een half jaar tot een jaar daarvoor in het WKZ of kort daarna thuis overleden zijn. Naar aanleiding van de Herdenkingsbijeenkomst op 5 april 2008 heb ik negen open interviews gehouden met vijftien ouders van tien overleden kinderen. Ter voorbereiding heb ik literatuur bestudeerd over rouw en zingeving en over herdenken en rituelen, om daarmee de achtergrond te schetsen waartegen de betekenisgeving door de ouders plaatsvindt. Uit de interviews komt naar voren dat de betekenissen die de herdenkingsbijeenkomst voor de ouders heeft, samenhangen met drie grote thema’s: 1) het centraal stellen van het overleden kind, 2) de aanwezigheid van lotgenoten, naasten en ziekenhuispersoneel als belangrijke steun, en 3) de mogelijkheid om alleen en samen met anderen stil te staan bij het leven en de dood van het kind en alle gedachten, herinneringen en emoties die dat oproept. Daarnaast benoemen ouders een aantal wensen ter verbetering van de bijeenkomst. Uit het onderzoek wordt duidelijk dat de Herdenkingsbijeenkomst in het Wilhelmina Kinderziekenhuis goed aansluit op de situatie waarin ouders zich bevinden en tegemoet komt aan de behoeftes van de ouders na het overlijden van hun kind. Het feit dat het WKZ deze bijeenkomst organiseert wordt door de ouders erg gewaardeerd. De bijeenkomst is een belangrijke steun in een ongelofelijk ingrijpende ervaring: het verlies van een kind.
Date of Award1 Jan 2008
Original languageAmerican English
SupervisorH. A. Alma (Supervisor) & M. A. Braakman (Supervisor)

Cite this

'