Weer een vrouw: Politiek geweld tegen jonge vrouwelijke gemeenteraadsleden in Nederland
: Kwalitatief onderzoek naar seksisme, en seksueel en psychologisch geweld in de lokale Nederlandse politiek

  • Davy Friesen

Student thesis: Master's Thesis: BKS

Abstract

Zowel internationale als Nederlandse wetenschappelijke literatuur toont aan dat vrouwen in de politiek onevenredig veel en op andere manieren te maken krijgen met ongewenste benaderingen. Dit onderzoek gaat in op de ervaringen van jonge vrouwelijke gemeenteraadsleden met ongewenste benaderingen die bedoeld zijn hun rol als politiek ambtsdrager aan te tasten. Dit is dus politiek geweld. Uit de interviews die zijn afgenomen blijkt dat jonge vrouwelijke raadsleden voornamelijk door intern ongewenst gedrag last ervaren; het zijn dus voornamelijk mederaadsleden en andere professionele contacten die ervoor zorgen dat de democratische vrijheid van de raadsleden wordt aangetast. Zo voelen de geïnterviewden zich tijdens hun werk vaker gekleineerd, buitengesloten, en geïntimideerd en zijn zij ervan overtuigd dat dit gebeurt omdat zij vrouw en jong zijn. Hoewel uit de data blijkt dat extern politieke geweld, dat zich voornamelijk op sociale media manifesteert, ook een grote impact kan hebben, ligt de focus in de Nederlandse media en wetenschappelijke literatuur te weinig op intern politiek geweld. 
Date of Award25 Aug 2023
Original languageDutch
SupervisorEvelien H. Tonkens (Supervisor) & Menno E. A. Hurenkamp (Supervisor)

Cite this

'