Werken met MS. Een fenomenologisch onderzoek naar ervaringen van steun op de werkvloer

  • Laura Jacobs

Student thesis: Master's Thesis: Care Ethics

Abstract

In deze masterthesis is op fenomenologische wijze onderzocht hoe mensen met Multipele Sclerose (MS) steun op het werk ervaren. Veel mensen met MS stoppen met werken, terwijl dit een belangrijk aspect van het leven is in de vorm van contact met collega’s, het kunnen inzetten en ontwikkelen van vaardigheden en kennis, het ervaren van zelfvertrouwen en kunnen functioneren in de maatschappij. Steun op het werk is een belangrijke factor in het al dan niet kunnen blijven werken en inzicht in hoe steun ervaren wordt is dan waardevol. In dit onderzoek zijn vijf interviews gehouden met mensen met MS die nog werkzaam zijn. Uit het onderzoek is gebleken dat steun wordt ervaren wanneer er praktische aanpassingen gemaakt kunnen worden in de werksituatie, zodat ervaren belemmeringen verminderen. Maar steun gaat eerst en vooral over opmerkzaamheid van collega’s en leidinggevenden. Opmerkzaamheid maakt het mogelijk om te zien waar iemand behoefte aan heeft of tegenaan loopt, maar maakt mensen ook gevoelig voor welke vorm van steun bij iemand past. Opmerkzaamheid gaat vaak samen met een houding van persoonlijke betrokkenheid en zorgzaamheid en wordt door mensen als waardevol ervaren. De ervaringen van steun zijn vergeleken met de vijf zorgenfasen die Tronto heeft geformuleerd. Er is gebleken dat de eerste fase van opmerkzaamheid een wezenlijk deel uitmaakt van (het tot stand komen van) alle volgende fasen van zorg. Uiteindelijk komen ervaringen van steun, of een gebrek hieraan, tot stand in de relatie waarbij wederzijds vertrouwen van belang is. De werknemer vervult in deze relatie ook een eigen rol door onder andere openheid te geven over ervaren beperkingen en grenzen aan te geven. Deze eigen rol is vrijwel niet terug te vinden in zorgethische theorie, de betekenis ervan wordt in deze thesis tevens nader verkend.
Date of Award1 Jan 2016
Original languageAmerican English
SupervisorL. H. Visser (Supervisor) & M. A. Visse (Supervisor)

Cite this

'