Werkloosheid als bron van existentiële ongelijkheid

  • Tijmen Leegemate

Student thesis: Master's Thesis: Humanistic Studies

Abstract

Uit onderzoek blijkt dat het armste deel van de bevolking in welvarende seculiere landen het risico loopt om een gebrek aan zingeving te ervaren. Bijstandsgerechtigden lopen het grootste risico op armoede binnen een welvarende seculiere samenleving. Naast armoede zijn werkloze bijstandsgerechtigden onderhevig aan stigmatisering en het verlies van werk als bron van zekerheid.
Doormiddel van een literatuuronderzoek is de invloed van werkloosheid op de voorwaarden voor zingeving van bijstandsgerechtigden onderzocht. Dit heeft geleid tot een integratieve synthese van de bestaande literatuur over zingeving, werkloosheid en de bijstand.
Zingeving wordt gezien als een fundamenteel aspect van het menselijke bestaan. Een belangrijke bron van zin in moderne samenlevingen is werk. Het verlies van werk vormt een bedreiging voor de ervaring van een zinvol leven. Inzicht in de interactie tussen werkloosheid en zingeving kan bijdragen aan een effectiever en humaner bijstandsbeleid en verder onderzoek naar zingeving.
De psychologische literatuur over zingeving is gebruikt als een theoretisch kader voor de analyse van de literatuur over werkloosheid en de bijstand. Om de reikwijdte van het onderzoek te beperken is er een conceptueel model ontwikkeld waarin drie hypothetische paden zijn opgesteld via welke werkloosheid mogelijk van invloed is op zingeving.
Het onderzoek bevestigt de vooronderstelde invloed van werkloosheid op zingeving. De effecten van werkloosheid en de voorwaardelijkheid van de bijstand leiden tot een veelheid aan obstakels voor zingeving en vormt daardoor een bedreiging voor de ervaring van een zinvol leven van werkloze mensen met een bijstandsuitkering. Werkloosheid en de voorwaardelijkheid van de bijstand leiden in welvarende seculiere samenlevingen tot een existentiële ongelijkheid tussen werkenden en bijstandsgerechtigden. Deze ongelijkheid in de mogelijkheden tot zingeving wordt mogelijk ook overgedragen op volgende generaties.
Date of Award20 Aug 2021
Original languageDutch
SupervisorCarmen M. Schuhmann (Supervisor) & Thomas Kampen (Supervisor)

Cite this

'