Wie is mijn naaste ? Een zorgethische en theologische verkenning naar de juiste houding van reformatorische christenen in het kader van de WMO

  • de Dirk Baat

Student thesis: Master's Thesis: Care Ethics

Abstract

Deze thesis is een onderzoek naar de juiste houding van de kerk in relatie tot de theologie van Tim Keller en tot de vraag naar participatie vanuit de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). Hiervoor zijn het boek Centrum-kerk van Tim Keller en de WMO gelezen. Hierop is kritisch gereflecteerd met denkrichtingen vanuit de zorgethiek. Daarvoor is met name het boek Moral Bounderies van Joan Tronto gebruikt. De centrale vraag in deze thesis is: Wat is de juiste houding van de kerk in relatie tot de WMO – 2014 vergeleken vanuit theologisch en zorgethisch perspectief? Uit de reflectie blijkt dat vernieuwing van het hart belangrijk is. Daarnaast vraagt de WMO om actieve deelname in de maatschappij, een houding van onderlinge verantwoordelijkheid. Omdat een christen weet dat andere mensen ook schepselen van God zijn (Keller), zou hij zorg moeten dragen voor anderen. Belangrijk is om aan de ene kant positief en actief in de cultuur te staan, tegelijk is het goed om niet in de cultuur op te gaan en kritisch te blijven reflecteren. Daarnaast dient een christen rekening te houden met de plaatselijke context en de capaciteiten van de persoon die het in de praktijk moet doen. Vanuit de zorgethiek zijn er mooie aanvullingen die deze houding aan kunnen scherpen. Tronto geeft goede hulpmiddelen om hieruit te komen met haar vijf fasen van zorg en ‘bijbehorende deugden’. Concluderend kan gezegd worden dat een transformatieve houding het beste is. Actief in, maar niet opgaand in de cultuur. Gekeken naar de eigenschappen van reformatorische christenen valt er nog veel te leren op het gebied van Aandacht hebben voor de noden in deze wereld en het je verantwoordelijk voelen daarvoor.
Date of Award1 Jan 2015
Original languageAmerican English
SupervisorP. Dronkers (Supervisor)

Cite this

'