Wie zorgt er voor de ambulancebroeder die net een kind heeft zien sterven?
: Een kwalitatief onderzoek naar de ervaringen van ambulancepersoneel met de zorg die zij ontvangen om psychische klachten als gevolg van hun werkzaamheden te voorkomen

  • Marjolein Dorsman

Student thesis: Master's Thesis: Humanistic Studies

Abstract

In de hedendaagse literatuur groeit de aandacht voor de psychische klachten die zich bij first responders kunnen ontwikkelen als gevolg van het reddingswerk dat zij uitvoeren. Verschillende internationale onderzoeken tonen aan dat de impact van het reddingswerk en de vergrote blootstelling aan kritieke incidenten elkaar significant versterken in de ontwikkeling van psychische problematiek binnen deze beroepsgroep. Ambulancepersoneel, als onderdeel van de first responders, loopt daarom een verhoogd risico op de ontwikkeling van psychische klachten zoals chronische stress, burn-out, depressie en PTSS. De literatuur beschrijft echter niet eensgezind welke zorg en ondersteuning aan ambulancepersoneel geboden kan worden om de impact van het reddingswerk te kunnen verwerken. Dit onderzoek tracht deze kennislacune aan te vullen door aan de hand van kwalitatieve interviews en participerende observaties de volgende hoofdvraag te beantwoorden: Wat is de impact van kritieke incidenten op ambulancepersoneel en in hoeverre sluit de huidige zorg die zij ter preventie of vermindering van psychische klachten (voortkomend uit kritieke incidenten) ontvangen aan bij hun behoeften?

De resultaten maken inzichtelijk dat kritieke incidenten een impact kunnen hebben op de psychische gesteldheid van ambulancewerkers. Onvoldoende verwerking van deze impact kan leiden tot diverse psychische problematiek. Bovendien blijkt dat morele stress, voortkomend uit ethische dilemma's waar ambulancepersoneel in hun werkzaamheden mee geconfronteerd wordt, een tweede belangrijke impactfactor is die het psychische welzijn kan beïnvloeden. Het huidige zorgaanbod schiet volgens de empirische bevindingen tekort: er wordt te weinig professionele ondersteuning geboden aan ambulancepersoneel bij het verwerken van de psychische impact van reddingswerk. Voor een verbeterd zorgaanbod is meer gespecialiseerde psychologische ondersteuning gewenst, evenals specifieke begeleiding bij morele stress.
Date of Award18 Aug 2023
Original languageDutch
SupervisorAnja Machielse (Supervisor) & Annika Smit (Supervisor)

Keywords

  • first responders
  • ambulancepersoneel
  • psychische klachten
  • morele stress

Cite this

'