Worsteling van de groenmens in de stad. Een empirisch onderzoek naar ontwikkeling in klimaatbetrokkenheid.

  • K. Jol

Student thesis: Master's Thesis: Humanistic Studies

Abstract

Dit empirische, kwalitatieve onderzoek geeft inzicht in de ontwikkeling die volwassenen doormaken in klimaatbetrokkenheid. In dit onderzoek zijn volwassenen, die deelnemen aan een educatieve activiteit gericht op verhoging van klimaatbetrokkenheid, de respondenten. De Stichting KlimaatGesprekken is gebruikt als vindplaats voor respondenten. In dit onderzoek is participerend geobserveerd tijdens de cursus, het cursusmateriaal geanalyseerd en tien semigestructureerde interviews met deelnemers gehouden. Wat uit de interviews naar voren kwam, was de diversiteit in het ontstaan van klimaatbetrokkenheid bij deelnemers en de mate van betrokkenheid. Deelnemers ervaarden worstelingen met psychologische belemmeringen, zowel negatieve als positieve emoties en worstelden binnen klimaatvriendelijk handelen met complexe vraagstukken. Alle deelnemers, op één na, beschreven in de interviews dat ze een ontwikkeling hadden doorgemaakt in hun klimaatbetrokkenheid na deelname. Focus op welke mogelijkheden klimaatvriendelijk handelen biedt en de interactie met anderen, droegen bij aan de ontwikkeling van de deelnemers. Ontwikkeling vond vooral plaats op cognitief en handelingsgericht terrein. De deelnemers kregen meer kennis over handelingen, die impact hebben op het klimaat en gingen naar aanleiding hiervan bewuster keuzes maken binnen hun persoonlijke leven. Op affectief gebied maakten deelnemers minder ontwikkeling door. Ze kregen tijdens KlimaatGesprekken weinig handvatten voor de omgang met dilemma’s en bijbehorende complexe emoties.
Date of Award1 Jan 2018
Original languageAmerican English
SupervisorY. A. M. Leeman (Supervisor) & E. M. Grootegoed (Supervisor)

Cite this

'