YOLO! - You Only Live Once. Onderzoek naar het goede leven in de digitale leefwereld van jongeren

  • Thijs Pepping

Student thesis: Master's Thesis: Humanistic Studies

Abstract

Met de komst van internet, en bovenal met de komst van het interactieve Web 2.0, zijn er veel filosofische, psychologische, economische en sociologische vragen ontstaan. Het debat over het effect van Web 2.0 wordt nog in alle heftigheid gevoerd en bij veel vragen is nog geen onderzoek gedaan of is er nog geen eenduidig antwoord. Vanuit deze context is dit diagnostisch literatuuronderzoek opgezet naar manifestaties van kenmerken uit het goede leven in de omgang met Web 2.0 door jongeren. Het goede leven wordt vanuit drie theorieën ingevuld: de subjectieve theorie van Veenhoven, de objectieve theorie van Nussbaum en de hybride theorie van Dohmen. Uit een analyse van empirische kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeken blijkt dat jongeren via Web 2.0 platformen experimenteren met identiteit, autonomie, sociale contacten, deugden en een verhouding tegenover, en in, de digitale omgeving. Deze kenmerken van het goede leven manifesteren zich doordat de verbinding tussen, en vermenging van, de digitale leefwereld en de ‘normale’ leefwereld steeds hechter wordt en het Web 2.0 in grote mate communicatie- en informatiegericht is. Tegelijkertijd heeft het Web 2.0 ook invloed op jongeren, onder andere via economische en politieke krachten op deze platformen en zijn gebruikers. Voor jongeren betekent dit dat het Web 2.0 meegenomen dient te worden in een visie op, en invulling van, het goede leven.
Date of Award1 Jan 2014
Original languageAmerican English
SupervisorJ. Dohmen (Supervisor) & M. Schreurs (Supervisor)

Cite this

'