Zelfontwikkeling en de liefde. Een verkennend onderzoek naar de samenhang tussen zelfontwikkeling en een liefdesrelatie

  • Famke Esseling

Student thesis: Master's Thesis: Humanistic Studies

Abstract

In deze masterscriptie staat de vraag naar de samenhang tussen zelfontwikkeling en een liefdesrelatie centraal. Aanleiding voor deze vraag vormt: de vanzelfsprekendheid van het relatiedenken in onze samenleving (Geurtz, 2009), de vooronderstelling dat zelfontwikkeling noodzaak is voordat je in een liefdesrelatie aangaat en het inzicht dat we om te groeien anderen nodig hebben. Aangezien de liefde zich niet laat leiden door het verstand is het de vraag hoe en of de liefde en zelfontwikkeling samengaan. Dit werk bestaat uit een kwalitatief onderzoek waarvoor een literatuuronderzoek verricht is. Het literatuuronderzoek onderzoekt de concepten zelfontwikkeling, de verhouding ik en de ander en de liefdesrelatie. Zelfontwikkeling komt daarin naar voren als een innerlijke weg en een weg in relatie met de ander. De theorie problematiseert de verhouding tussen het ik en de ander door te stellen dat er in de leefwereld van het zelf nauwelijks ruimte is voor het anders-zijn van de ander(en). De liefdesrelatie blijkt een grote uitdaging voor mensen omdat daarin onopgeloste problemen van het zelf zichtbaar worden, evenals de botsing tussen autonomie en verbondenheid. Het kwalitatief onderzoek onderzoekt op basis van een schrijfopdracht en interviews zelfontwikkeling en de liefdesrelatie bij jongvolwassenen. Uit de empirie blijkt dat de liefdesrelatie jongvolwassenen de kans biedt het zelf te tonen en zelfkennis op te doen. Veiligheid, openheid, erkenning, ruimte voor het anders-zijn van de ander, de ander als spiegel en tegenstem zijn voorwaardenscheppend. Het niet tonen van de eigen kwetsbaarheid en onder ogen zien van de innerlijke strijd belemmert zelfontwikkeling (in een liefdesrelatie). De liefdesrelatie is een graadmeter voor zelfontwikkeling met betrekking tot het vinden van een balans tussen autonomie en verbondenheid, tevens de uitdaging van de huidige tijd. Jezelf kunnen zijn, authenticiteit, is voorbehouden aan de liefdesrelatie. Dit roept de vraag op naar de mate en mogelijkheden van authenticiteit voor jongvolwassenen buiten de liefdesrelatie.
Date of Award1 Jan 2013
Original languageAmerican English
Supervisorvan Monique Dijk (Supervisor) & G. C. Jacobs (Supervisor)

Cite this

'