Zelftranscendentie in jeugddetentie
: Een kwalitatief onderzoek naar de betekenis van de zoektocht naar zelftranscendentie voor jongeren in detentie

  • Ronja Kapitza

Student thesis: Master's Thesis: Humanistic Studies

Abstract

Sinds 2020 maakt het ondersteunen van zingeving bij jongeren in detentie deel uit van een strategie in justitiële jeugdinrichtingen om recidive te voorkomen (DJI, 2021). Sindsdien wordt invulling gegeven aan zingeving vanuit een psychologisch model dat jongeren ondersteunt door de nadruk te leggen op positieve factoren in hun leven (Ward & Brown, 2004). Onderzoek naar het perspectief van jongeren in detentie op zingeving ontbreekt.
Een existentiële opvatting van zingeving houdt in dat mensen zingeven door zichzelf te overstijgen en nieuwe verbindingen aan te gaan (Jacobs, 2020). Dit proces wordt ook omschreven als een zoektocht naar zelftranscendentie (Frank, 1985). In detentie zijn jongeren echter afgesloten van hun alledaagse omgeving en bevinden zij zich in een context die de mogelijkheid tot verbinding beperkt.
Om een beeld te krijgen van de manier waarop jongeren in detentie betekenis geven aan hun zoektochten naar zelftranscendentie, is een kwalitatief onderzoek verricht. Hiervoor zijn negen respondenten zijn geïnterviewd is er een focusgroep gehouden. Hierbij zijn zij gevraagd naar betekenisvolle bronnen van zelftranscendentie, factoren die een belemmering vormen voor zelftranscendentie en overstijgende visies die richting geven aan hun zoektochten naar zelftranscendentie. Hierbij is gebruik gemaakt van de ideeën van Frankl (1985) over verschillende vormen van zelftranscendentie, en de ideeën van Rosa (2019) over de manieren waarop verbinding wordt gezocht en ervaren.
Uit dit onderzoek is gebleken dat jongeren op uiteenlopende manieren betekenis geven aan de zoektocht naar zelftranscendentie. In detentie komt hun zoektocht naar voren als een ambigu proces, waarbij de context hen zowel belemmert, als mogelijkheden biedt. Hieruit volgen aanbevelingen voor de praktijk, waaronder een bredere inzet van geestelijk verzorgers om (existentiële) zingevingsprocessen te begeleiden en een vrijplaats te bieden. Ook het inzetten van instanties die betekenisvolle bronnen aanreiken kan de zoektocht naar zelftranscendentie bij jongeren ondersteunen. Deze inzichten bieden een kritisch perspectief op de huidige ondersteuning van zingeving in jeugddetentie.
Hiermee biedt dit onderzoek een eerste verkenning van de betekenis van de zoektocht naar zelftranscendentie voor jongeren in detentie. Een vervolgonderzoek op grote schaal, naar de zoektocht naar zelftranscendentie bij jongeren in de JJI is daarom aanbevolen.
Date of Award3 May 2023
Original languageDutch
SupervisorRenske Kruizinga (Supervisor) & Carmen M. Schuhmann (Supervisor)

Keywords

  • existentiële zingeving
  • zoektocht naar zelftranscendentie
  • jongeren
  • jeugddetentie

Cite this

'