Zichtbaar worden vanuit de schaduw
: Hoe het proces van zingeving een rol speelt in herstel na seksueel trauma

  • Juliëtte van der Werf

Student thesis: Master's Thesis: Humanistic Studies

Abstract

Seksueel geweld tegen vrouwen is een groot gezondheidsprobleem en een aanslag op de mensenrechten. Daarom is het belangrijk dat slachtoffers van seksueel geweld zo goed mogelijk begeleid worden. Een overzicht over wat we nu weten over het proces van zingeving in herstel na seksueel trauma ontbreekt nog. In deze masterthesis wil ik bijdragen aan dit overzicht met betrekking tot zingeving in herstel na seksueel trauma en ook aan wat dit kan betekenen voor de interventies van de geestelijk verzorger.
Zingeving wordt in deze masterthesis onder andere gedefinieerd als een individueel proces, dat voor elke persoon weer iets anders betekent. Herstel is ook een individueel proces dat gedefinieerd moet worden door het slachtoffer. Het is gericht op het hervinden van de persoonlijke identiteit en het hernemen van regie op het leven. Zingeving is een belangrijke component in het herstelproces na trauma. Het gaat om het betekenis geven aan de eigen psychische problemen en aan gebeurtenissen in het eigen leven.
Uit deze masterthesis komt naar voren dat het proces van zingeving een grote rol speel in het herstel van slachtoffers van seksueel trauma. Er bestaan verschillende manieren om zingeving te vinden in herstel na seksueel trauma. Een belangrijke factor in het vinden van zingeving in herstel is het helpen van anderen. Relaties spelen ook op andere vlakken een belangrijke rol bij zingeving in herstel. Het netwerk van het slachtoffer en de ondersteuning die het slachtoffer verleent aan het netwerk creëert zingeving. Hetzelfde geldt voor lotgenotencontact. Door middel van het delen van het eigen verhaal en horen van andermans verhalen leren de slachtoffers de ervaring anders te begrijpen, wat bijdraagt aan zingeving en herstel. Acceptatie van het trauma en zelfzorg droeg volgens de resultaten van dit onderzoek ook bij aan het vinden van zingeving in herstel. Slachtoffers voelden zich meer autonoom en minder afhankelijk van anderen en konden zich ontwikkelen tot een onafhankelijke sterke identiteit als vrouw. Ook onthulling van het trauma draagt bij aan zingeving vinden in herstel. Door de onthulling ervoeren slachtoffers een groter geheel van heelheid doordat ze belangrijke aspecten van zichzelf en het leven niet langer hoefden te verbergen. Een andere bron van zingeving in herstel bleek spiritualiteit en religie. Spiritualiteit wordt gebruikt als mechanisme voor zingeving en een doel in het leven, daardoor is het een duidelijke, versterkende bron van zin en harmonie voor overlevenden.
Tenslotte is het begeleiding bij zingeving in herstel na seksueel trauma in deze masterthesis onderzocht. Er bleek weinig literatuur te zijn waarin duidelijke interventies worden aangereikt voor de geestelijk verzorger. Wel kwam duidelijk naar voren, zoals eerder al vermeldt, dat er een grote behoefte bestaat naar zingeving bij slachtoffers van seksueel trauma. Door middel van het bieden van een veilige basis in de begeleiding en vasttehouden aan hoop en het concept van veerkracht van de cliënten, kan een uitreiking worden gedaan naar slachtoffers van seksueel trauma. Hierbij kan ook het begeleiden van onthullingservaringen en het begeleiden van het delen van het levensverhaal een rol spelen. Alert moet men zijn op secundaire traumatisering bij geestelijk verzorgers. Uit dit onderzoek komt daarom naar voren dat intervisie, supervisie en samenwerking tussen verschillende disciplines van groot belang is om de behoefte van zingeving in herstel van de cliënten te vervullen.
Date of Award29 Aug 2022
Original languageDutch
SupervisorRenske Kruizinga (Supervisor) & Geert E. Smid (Supervisor)

Cite this

'