'Zie mij, hoor mij aan'
: Een kwalitatief onderzoek naar de kleine verhalenbenaderingen van geestelijk verzorgers en ervaringsdeskundigen

  • Marije van Hest

Student thesis: Master's Thesis: Humanistic Studies

Abstract

Het doel van dit kwalitatieve onderzoek is de werkwijze van geestelijk verzorgers en ervaringsdeskundigen in kaart brengen, aan de hand van de kenmerken van een kleine verhalenbenadering. Hierdoor wordt beoogd inzicht te krijgen in hoe zingevingsprocessen vorm krijgen in beide werkwijzen.

Uit het onderzoek komt naar voren dat geestelijk verzorgers en ervaringsdeskundigen ruimte maken voor incoherente-, hypothetische- en psychotische verhalen. Hierbij kunnen beiden bijdragen aan het ontstaan van de ervaring van verbondenheid in het contact. Daarnaast gaan beide beroepsgroepen op zoek naar de betekenis in het verhaal van de cliënt. De geestelijk verzorger doet dat door op een verdiepende manier te zoeken naar welke betekenissen besloten liggen in het verhaal. Daarnaast kunnen geestelijk verzorgers bijdragen aan het inbrengen van perspectieven en verbindingen in verhalen. De geestelijk verzorger richt zich op deze manier vooral op het co-construeren van verhalen.

De ervaringsdeskundige probeert te zoeken naar welke beleving en betekenis tot uitdrukking wordt gebracht in het kleine verhaal om de belevingswereld van de cliënt te begrijpen. De ervaringsdeskundige sluit vooral aan bij wat de cliënt wil vertellen. De ervaringsdeskundige ondersteunt de cliënt vanuit een gelijkgestemde positie en zoekt naar hoopvolle perspectieven, mogelijkheden, krachten, wensen en doelen. Beide beroepsgroepen richten zich op de mens voorbij de psychiatrische aandoening. Het uitdragen van de waarde voor elk mens en voor elk klein verhaal is hierbij een belangrijk uitgangspunt voor geestelijk verzorgers en ervaringsdeskundigen.
Date of Award7 Jul 2023
Original languageDutch
SupervisorArjan W. Braam (Supervisor) & Joanna Wojtkowiak (Supervisor)

Cite this

'