Zin in het kinderziekenhuis. De visie van verpleegkundigen op hun competenties in spirituele zorg

  • Sabine Crooijmans

Student thesis: Master's Thesis: Humanistic Studies

Abstract

In deze scriptie staat de spirituele zorg als onderdeel van verpleegkundige zorg op de afdeling Medium Care van het kinderziekenhuis van het Nijmeegse Radboudumc centraal. Het onderzoek concentreert zich op professionalisering van de kinderverpleegkundige: In hoeverre behoort spirituele zorg tot de professionaliteit van de verpleegkundigen van het Amalia Kinderziekenhuis? In eerste instantie is literatuuronderzoek uitgevoerd. Hierin worden acht thema’s geïdentificeerd die betrekking hebben op spirituele zorg in relatie tot (kinder-) verpleegkundigen. Wanneer de gevonden literatuur wordt ‘vertaald’ in competenties en deze bevraagd worden, geeft een minderheid van de verpleegkundigen in kwantitatief onderzoek aan dat zij zich competent voelen om spirituele zorg te verlenen. Wanneer er wordt ingezoomd op de onderzoeksresultaten, voelen vele verpleegkundigen zich wel competent op deelaspecten van spirituele zorg. Een waarschijnlijke oorzaak voor deze schijnbare tegenspraak is gelegen in het feit dat veel kennis impliciet is. De verpleegkundigen komen in de praktijk nauwelijks toe aan spirituele zorg. De voornaamste factor in dezen is een gebrek aan tijd. Als de verpleegkundigen de zorg wel verlenen, doen zij dit voornamelijk omdat ze het als persoon van waarde vinden of menen dat de patiënt deze dimensie van zorg waardevol vindt. De verpleegkundigen zien ruimte voor verbetering van spirituele zorg als onderdeel van verpleegkundige zorg door als beroepsgroep afspraken te maken en deze te integreren, door betere opleiding en door een verbetering van het beleid op het niveau van de instelling.
Date of Award1 Jan 2015
Original languageAmerican English
SupervisorA. W. Braam (Supervisor) & G. C. Jacobs (Supervisor)

Cite this

'