Zin in muziek. Een onderzoek naar een zingevende duiding van het luisteren, spelen en schrijven van muziek.

  • L. Kolenberg

Student thesis: Master's Thesis: Humanistic Studies

Abstract

Dit onderzoek gaat in op de manier waarop de muzikale ervaring van het luisteren, spelen of schrijven van muziek als zingevend geduid kan worden. De vraag of deze ervaringen als zingevend geduid kunnen worden, komt voort uit de observatie dat in veel verschillende wetenschappelijke disciplines de kracht van muziek wordt beschreven. In weinig gevallen wordt hieraan echter zingeving gekoppeld. Het overkoepelend doel van het onderzoek is om zingeving in muziek wetenschappelijk in te bedden, en daarmee de weg vrij te maken voor meer toepassing van muziek op de praktijk van de geestelijke verzorging. Dit doel sluit aan bij een trend in (onderzoek naar) niet-talige vormen van geestelijke verzorging. In dit onderzoek staat de definitie van zingeving door Alma en Smaling (2010) centraal. Zij zien zingeving als een actieve verhouding tot ervaringen zoals transcendentie, erkenning en competentie die, door reflectie, kunnen leiden tot een ervaring van samenhang. Deze zinservaringen worden in het onderzoek gekoppeld aan de ervaring van luisteren, spelen of schrijven, zoals die in veel verschillende wetenschappelijke disciplines terug te vinden zijn. Een belangrijke discipline is de filosofie. Van muziekfilosofische discussies over de ervaring en aard van expressie, tot de centrale rol van muziek in de metafysica van Schopenhauer en Inayat Khan, speelt filosofie op veel manieren in dit onderzoek. Psychologische theorie├źn rondom muziek komen terug in de narratieve psychologie, rondom het belang van tekst, en vormen de basis van de muziektherapie. Hoewel de scheiding tussen het luisteren, schrijven en spelen van muziek ruimte schept om op uitgebreide manier deze theorie├źn te behandelen, blijkt deze driedeling uiteindelijk niet makkelijk te verdedigen. De cultuurhistorische uiteenzetting van Huizinga vormt de opmaat voor een kritiek op de verwetenschappelijking en strenge opsplitsing van de drie muzikale ervaringsgebieden luisteren, schrijven en spelen. Al met al pleit dit onderzoek voor een omdenken rondom de mogelijkheden van de nauwe band tussen muziek en zingeving.
Date of Award1 Jan 2019
Original languageAmerican English
SupervisorA. Ljamai (Supervisor) & M. Schreurs (Supervisor)

Cite this

'