Zin in ouder worden

  • Leontien Leijdekkers

Student thesis: Master's Thesis: Care Ethics

Abstract

In Nederland worden mensen steeds ouder, de vergrijzing neemt toe, maar toch is ouder worden niet ‘iets van deze tijd’. Mensen hebben het over jong blijven, niet over oud worden. Door een toenemende vergrijzing van de samenleving is het belangrijk om een nieuwe kritische blik te werpen op het proces van ouder worden. In de media komt voornamelijk het voltooid leven naar voren als nieuw discussiepunt binnen het ouder worden, maar inzichten over wat het betekent om zinvol ouder te worden zijn er nog te weinig. In dit onderzoek zijn vier ouderen geïnterviewd over het proces van ouder worden. Er is geprobeerd de geleefde ervaringen van deze respondenten te vatten en deze op een fenomenologische wijze te analyseren. Hieruit kwamen drie hoofdthema’s naar voren die van belang blijken binnen zinvol ouder worden, namelijk ‘nut en voldoening’, ‘acceptatie en rust’ en ‘respect en eigenheid’. Het zorgethisch inzicht ‘relationaliteit’ kan overkoepelend over deze drie hoofdthema’s gezien worden; door als oudere in relatie te blijven met de jezelf, je naasten en de buitenwereld, maar deze relatie dient wel wederzijdig te zijn. De naasten en de buitenwereld zouden idealiter ook met de oudere in relatie moeten blijven om in de zinbehoeften van de oudere te kunnen voorzien. Respect speelt hierin een belangrijke rol. Een positievere beeldvorming rondom ouder worden kan aan deze relatie een bijdrage leveren.
Date of Award1 Jan 2017
Original languageAmerican English
SupervisorC. J. W. Leget (Supervisor) & H. van der Meide (Supervisor)

Cite this

'