Zin in poezie? Over de verbeeldingsvolle bijdrage van poezie aan levensorientatie

  • Clara Klaverwijden

Student thesis: Master's Thesis: Humanistic Studies

Abstract

Bij levensoriëntatie kunnen we ons naast levensbeschouwelijke betekeniskaders ook door andere bronnen laten inspireren. Poëzie kan zo’n bron van inspiratie voor ons zijn. Zij onthult een ervaren werkelijkheid die we kunnen exploreren, en die met name inwerkt op onze zinervaring. Beschouwing van wat we naar aanleiding van poëzie ervaren, verstevigt ons identiteitsbesef; we verwerven inzicht in wie we zijn, en ontdekken eventueel kanten aan onszelf, waar we eerder nog niet mee vertrouwd waren. Tijdens het lezen van een gedicht komen we vanuit de verbinding met een ander dan het eigen werkelijkheidsperspectief in beweging. We kunnen poëzie opvatten als een actief ervaringsproces waarin de dichter en de lezer met elkaar ‘in gesprek’ tot een ervaring komen. Of we worden door onze interpretatieve respons opgenomen in de voltrekking van het gedicht. In deze samensmelting wordt verbeeldingsvol materiaal aangedragen voor betekenisgeving: de poëtische tekst biedt met haar beeldende en meerduidige taalspel een (speel)ruimte voor exploratie van de (mogelijke) werkelijkheid en verruiming van het eigen blikveld. Opgedane poëzie-ervaringen, dat wil zeggen onze reflecties en evaluaties ervan, kunnen in ons referentiekader worden opgenomen, dat zich onder de nieuwe invloeden uitbreidt. Met haar reflexieve en verbeeldende taalspel inspireert poëzie ons tot reflectie op en evaluatie van onze zinervaringen. Zij geeft hiermee de aanzet tot een diepgaand gesprek over onze zinervaring, en wat daarbij van wezenlijk belang is voor onze levensoriëntatie. Poëzie inspireert, bevestigt, daagt uit en ontwricht onze werkelijkheidsperceptie om ruimte te scheppen waarin we tot nieuwe betekenissen kunnen komen. Zij verruimt ons werkelijkheidsperspectief en reikt ons mogelijkheden aan voor innerlijke groei en zelfexpressie. Zij levert dan ook een verbeeldingsvolle bijdrage aan onze levensoriëntatie. Als we ons door haar creatieve, verbeeldingsvolle potentieel laten verleiden, dan kunnen we misschien zelfs geïnspireerd raken tot de ontwikkeling van een poëtische levensoriëntatie, waarin we op speelse en creatieve wijze invulling kunnen geven aan wie we zijn, én aan ons leven.
Date of Award1 Jan 2009
Original languageAmerican English
SupervisorJ. H. M. Mooren (Supervisor) & C. W. Anbeek (Supervisor)

Cite this

'