Zin in Seks: Een onderzoek naar de ervaring van zingeving in de seksuele relatie

  • M. Essers

Student thesis: Master's Thesis: Humanistic Studies

Abstract

Seks is een fundamenteel onderdeel van het leven en kan gezien worden als natuurlijke drift zoals honger of dorst. Toch is seks ook meer dan een natuurlijke drift. Het is een zoektocht naar het zelf in de relatie met de ander. Maar hoe ziet deze zoektocht er uit? En op welke manier kan de seksuele relatie met de ander zingevend zijn in het leven? Dit onderzoek geeft een antwoord op de vraag: hoe kun je zingeving ervaren in een seksuele relatie? Het onderzoek is een thematische literatuurstudie over dit onderwerp. Er is literatuur in verwerkt vanuit de filosofie, de psychologie en de sociologie, om tegemoet te komen aan de gelaagdheid en complexiteit van de ervaring van seks. Op basis van de literatuur is er een analyse gemaakt over de relatie tussen seks en zingeving en hoe je zingeving kunt ervaren in de seksuele relatie met de ander. Zingeving in relatie met de ander kan worden ervaren in erkenning, verbondenheid en transcendentie. Hoe zijn deze aspecten vervolgens terug te vinden in de seksuele relatie? De seksuele relatie wordt gezien als een spanningsveld waarin een aantal polen bepalen hoe je zingeving kunt ervaren: seks-erotiek, mannelijk-vrouwelijk, subject-object, vrijheid-verbinding, controle-kwetsbaarheid en dagelijks-heilig. De ervaringen van erkenning, verbondenheid en transcendentie lopen door deze polen heen en geven een ervaring van zin aan de seksuele relatie. Dit onderzoek wijst uit dat het geen kwestie is van kiezen tussen de polen, maar dat het gaat om een samenspel van tegenstellingen waarin de conflictueuze, onzekere en spannende verhouding tussen de uitersten kan leiden tot een ervaring van zingeving in de seksuele relatie. Dit onderzoek geeft louter conceptuele conclusies en het zou interessant zijn om te onderzoeken of deze bevindingen overeenkomen met de ervaringen van mensen in een eventueel vervolgonderzoek.
Date of Award1 Jan 2020
Original languageAmerican English
SupervisorM. Schreurs (Supervisor) & F. Suárez Müller (Supervisor)

Cite this

'