Zingen en zorg voor de ziel, Een onderzoek naar hoe zingen als weg tot zinervaring kan bijdragen aan existentiële begeleiding

  • Eva Smit

Student thesis: Master's Thesis: Humanistic Studies

Abstract

Een onderzoek naar hoe zingen als weg tot zinervaring kan bijdragen aan existentiële begeleiding In mijn scriptie heb ik onderzocht welke bijdrage zingen kan leveren in existentiële begeleiding. Iedereen zingt wel eens, in een koor, op een verjaardag of in een voetbalstadion. Aan zingen kunnen we veel plezier beleven, maar we kunnen ons er ook vreselijk ongemakkelijk bij voelen. Muziek kan ons diep raken en onze stem is onze eigen unieke klank, waarin al snel hoorbaar wordt hoe wij ons voelen. Zingen raakt aan wie wij als uniek mens in wezen zijn en dat voelt kwetsbaar. Daarmee is zingen echter ook een manier om te komen bij wat er in ons leeft, dit uit te drukken en te delen met anderen. In existentiële begeleiding begeven we ons op het terrein van zingeving. Hierin wordt veelal gewerkt met gesprekken. Zingeving behelst, naast een cognitief, reflectief en evaluatief proces, ook een emotioneel en affectief ervaren van zin of betekenis, of juist het ontbreken daarvan. In het beleven en uitdrukken van onze ervaringen of het daarin steun bieden aan anderen, kunnen woorden soms tekort schieten. Zingen kan, als weg naar binnen, als weg van zelfexpressie, en als weg tot verbondenheid, een weg zijn tot zinervaring en daarmee tot zingeving. Zingen kan ons een bedding geven voor het ervaren, onderzoeken, uiten en delen van onze gevoelens en diepe innerlijke ervaringen, ook wanneer woorden tekort schieten. Zingen kan ons houvast bieden in het spanningsveld tussen betekenisgeving en vertwijfeling en ons proces van zingeving bevorderen en ondersteunen. Zingen kan daarmee een krachtige aanvulling zijn op het instrumentarium van de existentieel begeleider. Bovendien kan zingen gezien worden als een weg om aan het humanisme, waarin de mens centraal staat, het streven naar een goed, zinvol, mooi persoonlijk leven en een humane samenleving, gestalte te geven en biedt het een humanistische vorm voor een non-verbaal, symbolisch, ritueel raadswerk.
Date of Award1 Jan 2011
Original languageAmerican English
SupervisorC. W. Anbeek (Supervisor) & C. M. Schuhmann (Supervisor)

Cite this

'