Zingeven aan uitzendervaringen, een verkennend onderzoek onder veteranen

  • Marloes Arends

Student thesis: Master's Thesis: Humanistic Studies

Abstract

Zin geven aan uitzendervaringen. Een verkennend onderzoek onder veteranen Op uitzending is alles anders dan thuis. Militairen komen in aanraking met andere culturen, geweld, leed, onrecht en onmacht. Misschien moeten ze in erbarmelijke omstandigheden leven of staan ze voortdurend onder spanning vanwege dreiging of gevaarlijk werk. Het beeld wat een militair had van zichzelf, zijn medemens en de wereld, valt bij terugkomst vaak moeilijk te rijmen met de uitzendervaringen. De ervaringen moeten daarom verwerkt worden en een plek krijgen. Dit proces heet zingeving. In dit onderzoek staat de vraag centraal of het veteranen gelukt is om zin te geven aan de uitzendervaringen. Wanneer wel en wanneer niet? Wat doet een militair of veteraan als hij zijn ervaringen op een bevredigende manier een plek geeft? En wat doet (of laat) een militair of veteraan waardoor hij jaren later psychosociale klachten krijgt? Deze vragen worden beantwoord met behulp van een kwalitatieve analyse van een aantal life-story interviews met veteranen die naar voormalig Joegoslavië uitgezonden zijn geweest. Tevens wordt de vraag gesteld wat hulpverleners, het Veteraneninstituut en defensie met deze informatie kunnen. Is het mogelijk om bij nieuwe generaties (ex-)militairen het optreden van een problematische verwerking van uitzendervaringen te beperken? Het onderzoek heeft een rijke verzameling aan thema’s opgeleverd ten aanzien van enerzijds positieve verwerking van uitzendervaringen en anderzijds problematische verwerking van uitzendervaringen. Deze thema’s zijn gebruikt om een lijst met suggesties te maken ter verbetering van de (na)zorg rondom uitzendingen.
Date of Award1 Jan 2011
Original languageAmerican English
SupervisorJ. H. M. Mooren (Supervisor) & C. M. Schuhmann (Supervisor)

Cite this

'