Zingeving bij Bootcampers

  • de J. Kruif

Student thesis: Master's Thesis: Humanistic Studies

Abstract

Dit onderzoek richt zich op zingeving bij bootcampers aan de hand van de vraag: Welke zingeving ontlenen bootcampers aan de uitoefening en ervaring van hun sport? De kwestie is relevant omdat bootcamp in enkele jaren populair geworden is zonder dat de zingeving van de bootcamper daarbij onderzocht en begrepen is. Op basis van filosofische, psychologische en sociologische inzichten betreffende sport en zingeving is een empirisch onderzoek opgezet volgens de methode van mixed method (Greene, 2007). Zingeving wordt hierin gedefinieerd als bestaand uit negen domeinen (Alma & Smaling, 2010). De dataverzamelingsinstrumenten zijn ontworpen naar de structuur en volgorde van deze negen domeinen. Voor het kwantitatief onderzoek zijn 65 surveys afgenomen. Voor het kwalitatief onderzoek zijn 10 semi-gestructureerde interviews verricht. Uit analyse van de verzamelde data blijkt dat bootcampers hun sport op tenminste twee manieren als zingevend ervaren. Als eerste wordt in dit onderzoek zingeving in directe zin genoemd in het ervaren van de bootcamp-activiteit zelf. De uitdaging en het buiten zijn vormen de voornaamste elementen hierin. De tweede manier waarop bootcamp als zingevend wordt ervaren is via een indirecte of ondersteunende manier. Bootcamp wordt in deze zin ervaren als een versterking van de fysieke en mentale conditie, waardoor bootcampers zich beter kunnen verhouden tot het leven en hetgeen zich daarin voordoet. Bootcampers schrijven de bemerkte effecten toe aan een structurele versteviging van hun zelfvertrouwen, eigenwaarde, erkendheid, competenties en welbevinden.
Date of Award1 Jan 2016
Original languageAmerican English
SupervisorG. J. L. M. Lensvelt-Mulders (Supervisor) & J. E. M. Machielse (Supervisor)

Cite this

'