Zingeving en spiritualiteit in de ouderenzorg

  • van J. Dijke

Student thesis: Master's Thesis: Humanistic Studies

Abstract

Ouderen in verzorgings- en verpleeghuizen worstelen vaak met ingrijpende zingevingsvragen. Vanuit zorginstellingen is hier helaas weinig aandacht voor. Zorgverleners missen een antenne om zingevingsgerelateerde vragen te herkennen en hier adequaat op in te spelen. Ook zijn zij nauwelijks bekend met de steun die veel ouderen putten uit spiritualiteit en religie. De vraag die ik in mijn scriptie probeer te beantwoorden is welke betekenis zingeving en spiritualiteit hebben in het leven van zorgbehoeftige ouderen, en hoe beide een plek kunnen krijgen binnen de zorg. In het eerste deel van mijn scriptie onderzoek ik wat er onder de begrippen zingeving en spiritualiteit kan worden verstaan. Vervolgens ga ik in op de specifieke zingevingsvragen waar ouderen in zorginstellingen mee worstelen. In deel twee ga ik in op de situatie in de zorg. Welke ontwikkelingen bieden aanknopingspunten om zingeving en spiritualiteit een plek te geven binnen de zorg en waar zitten knelpunten? Aan de hand van de boeken van de Amerikaanse professor Harold Koenig, die veel schreef over religie en spiritualiteit in de zorg, ga ik in op het concept van “spiritual care”: verzorgenden en verpleegkundigen die spirituele zorg bieden aan bewoners van zorginstellingen. Ook besteed ik aandacht aan de rol die (humanistisch) geestelijk verzorgers kunnen spelen bij het integreren van zingeving en spiritualiteit in de zorg.
Date of Award1 Jan 2008
Original languageAmerican English
SupervisorJ. Duyndam (Supervisor) & I. Brouwer (Supervisor)

Cite this

'