Zingeving en weerbaarheid: Een zingevingsperspectief op de weerbaarheidsbevordering van politiestudenten

  • van der Wendy Geugten

Student thesis: Master's Thesis: Humanistic Studies

Abstract

Deze scriptie omvat een theoretisch en empirisch onderzoek naar de verhouding van zingeving en weerbaarheid en de betekenis hiervan in de context van de weerbaarheidsbevordering/-training van politiestudenten binnen de initiƫle opleiding aan de Politieacademie te Apeldoorn. Zowel zingeving als weerbaarheid zijn complexe begrippen die enerzijds een bepaalde standvastigheid en stevigheid beschrijven maar anderzijds staan voor een proces en/of beweging in tijd. Om op langer termijn weerbaar te blijven is zingeving en zinervaring van belang en dit vraagt om het expliciet stellen van zingevingsvragen. Uit het onderzoek blijkt echter dat binnen de mentale krachttraining van de initiƫle opleiding aan de Politieacademie er beperkte ruimte en tijd is om in te gaan op zingevingsvragen van politiestudenten. Binnen de weerbaarheidstraining wordt momenteel gebruik gemaakt van de expertise van de geestelijk verzorger, maar deze wordt hierin nog te weinig gefaciliteerd. Om de weerbaarheidsbevordering van politiestudenten te optimaliseren dient er op meer structurele wijze aandacht te zijn voor zingeving, zowel preventief als curatief. Daarbij dient echter wel voor de context van training in acht te worden genomen dat de zinervaring niet afdwingbaar is maar ook als toegiftverschijnsel kan optreden.
Date of Award1 Jan 2014
Original languageAmerican English
SupervisorC. M. Schuhmann (Supervisor) & R. G. A. Kaulingfreks (Supervisor)

Cite this

'