Zoektocht naar de ideale samenleving : Een vergelijking tussen het liberalisme, het socialisme en het humanisme zoals voorgesteld in de werken van John Locke, Karl Marx en Tzvetan Todorov

  • van Patricia Veen

Student thesis: Master's Thesis: Humanistic Studies

Abstract

De laatste jaren is er op politiek en maatschappelijk vlak veel veranderd. Maatschappelijke kwesties als de vrijheid van meningsuiting en integratie zijn in opspraak gekomen door verschillende gebeurtenissen – onder andere de dood van Pim Fortuyn en Theo van Gogh en de opkomst van de PVV van Geert Wilders. Waar vroeger vooral hoger opgeleiden zich bezighielden met politiek en maatschappelijke kwesties heeft tegenwoordig bijna iedereen een mening over zaken als de veiligheid op straat, het afnemende respect voor hulpverleners, de inmenging van de overheid achter de voordeur, het belang van opvoeding en de toenemende aandacht voor ethiek op de werkvloer. Op menig verjaardagsfeestje wordt besproken hoe de ideale samenleving eruit zou moeten zien. Maar bestaat er wel zoiets als een ideale samenleving? In de praktijk blijkt dat het liberalisme en het socialisme als politiek-maatschappelijke stromingen volgens velen onverenigbaar zijn. Ook vinden sommige humanisten dat ‘hun’ levensbeschouwing sterk samenhangt met één van deze twee politiek-maatschappelijke stromingen, en andere politiek-maatschappelijke stromingen mogelijkerwijs worden uitgesloten. Wat is hiervan waar? Deze scriptie is een vergelijking tussen het liberalisme, socialisme en humanisme, gezien vanuit de behandelde literatuur: hebben zij gemeenschappelijke normen, waarden en overtuigingen? Lijken de mensbeelden die zij aanhangen sterk op elkaar of juist niet? Wat zijn de idealen van het liberalisme, socialisme en humanisme zoals voorgesteld door de behandelde denkers? Ten behoeve van deze scriptie zijn de primaire werken Over het staatsbestuur en Het Communistisch Manifest van respectievelijk John Locke en Karl Marx bestudeerd en geanalyseerd. Zij worden gezien als de kopstukken van het liberalisme en het socialisme. Voor het onderzoeken van het humanisme is gebruik gemaakt van De Onvoltooide Tuin van Tzvetan Todorov, welke een belangrijke invloed uitoefent op het hedendaagse humanisme. Ten slotte is er secundaire literatuur gebruikt, om de context waarin de werken zijn geschreven te betrekken bij het onderzoek. De slotbeschouwing is onderbouwd met extra literatuur.
Date of Award1 Jan 2010
Original languageAmerican English
SupervisorP. H. J. M. Derkx (Supervisor) & H. P. Kunneman (Supervisor)

Cite this

'