Zoektocht naar zingeving. Een kwalitatief onderzoek naar de zingevingsaspecten van een carrièreswitch

  • K. Kwint

Student thesis: Master's Thesis: Humanistic Studies

Abstract

Werk draagt op verschillende manieren bij aan aspecten van zingeving, bijvoorbeeld door de ervaring van zelfontplooiing, erkenning, verbondenheid, doelgerichtheid en waardevolheid. Het werkende leven strekt zich gemiddeld uit over bijna 40 levensjaren en is van grote invloed op onze identiteit. Het is tegenwoordig niet meer vanzelfsprekend om een leven lang één baan aan te houden; mensen denken steeds bewuster na over het werk dat ze doen, en zien ook de mogelijkheid om van baan te veranderen als het niet langer bevalt. In dit kwalitatieve onderzoek is onderzocht op welke manier economische-, sociale- en spirituele zingevingsaspecten een rol spelen in de keuze van hoogopgeleiden om een carrièreswitch te maken. Er zijn tien hoogopgeleide ouders geïnterviewd die een vrijwillige carrièreswitch hebben gemaakt. Uit dit onderzoek blijkt dat de financiële beloning geen rol heeft gespeeld in de overweging, maar dat de respondenten wel de harde eis stellen dat zij de financiële zekerheid voor het gezin kunnen waarborgen. Daarnaast is het in 90% van de gevallen noodzakelijk dat de partner ook achter de keus van een carrièreswitch staat. Het merendeel van de respondenten is nadrukkelijk op zoek naar werk waarin ze van (meer) betekenis kunnen zijn voor anderen, en waarin meer ruimte is voor zelfstandigheid, creativiteit en zelfontplooiing. Bij een gebrek aan voldoening van de sociale zingevingsaspecten verhoogd het verlangen naar de voldoening van spirituele zingevingsaspecten. De verhouding tussen deze twee dimensies lijkt een grote rol te spelen in de besluitvorming omtrent een carrièreswitch.
Date of Award1 Jan 2016
Original languageAmerican English
SupervisorE. M. Grootegoed (Supervisor) & H. A. Alma (Supervisor)

Cite this

'