Zorg voor de ziel. Van contemplatie naar compassie. Geestelijke verzorging geïnspireerd door Henri Nouwen.

  • van Marjolein Roekel-Lambregts

Student thesis: Master's Thesis: Care Ethics

Abstract

In mijn thesis onderzoek ik wat de pastorale theologie en spiritualiteit van Henri Nouwen kan bijdragen aan een hedendaagse pastorale theologie en spiritualiteit voor geestelijk verzorgers in het algemeen ziekenhuis. Het gaat om een pastorale theologie die een theoretisch raamwerk en een wijze van theologiseren biedt voor de praxis van geestelijke verzorging aan zieke mensen in het algemeen ziekenhuis. Ik onderzoek of Nouwen hiervoor bruikbare bouwstenen en aanknopingspunten biedt. In deel 1 richt ik me op de context van zieke mensen met hun spirituele zorgbehoeften en op de spanning tussen de christelijke identiteit van de geestelijk verzorger en de levensbeschouwelijke diversiteit van patiënten. In deel 2 onderzoek ik de pastorale, theologische en spirituele identiteit van de geestelijk verzorger. In deel 1 en 2 formuleer ik criteria die de maatstaf vormen om in deel 3 te toetsen in hoeverre de pastoraal-theologische visie van Nouwen kan bijdragen aan een pastorale theologie voor geestelijk verzorgers in het algemeen ziekenhuis. Deel 3 gaat over de pastoraal-theologische visie van Nouwen en zijn manier van theologiseren. Mijn conclusie is dat de pastoraal-theologische visie en spiritualiteit van Nouwen en zijn wijze van pastoraal handelen en theologiseren bruikbare bouwstenen en aanknopingspunten biedt voor een pastorale theologie voor geestelijk verzorgers in het ziekenhuis. Geestelijke verzorging wordt zo navolging van Jezus als medemens-in-het-lijden, contemplatie en gastvrijheid voor mensen van alle levensbeschouwingen. Een praktijk van geestelijk leven en inkeer helpt de geestelijk verzorger ruimte te maken voor een ander en met hem mee te voelen. De geestelijk verzorger maakt de alle mensen omarmende liefde van God ervaarbaar en helpt mensen hun lijden en dood onder ogen te zien. Zij gebruikt haar theologische expertise om met de ander tot een adequate interpretatie van zijn situatie te komen, waardoor bevrijding mogelijk wordt. Een christelijke geestelijk verzorger doet haar werk in verbondenheid met Jezus en zijn kerk. Nouwen geeft zo invulling aan de christelijke identiteit van de geestelijk verzorger.
Date of Award1 Jan 2018
Original languageAmerican English
SupervisorF. J. H. Vosman (Supervisor) & C. J. W. Leget (Supervisor)

Cite this

'