Zorg voor zingeving in de huisartsenpraktijk
: Een explorerend onderzoek naar de ervaringen van huisartsen en praktijkondersteuners bij het begeleiden bij zingevingsvragen

  • Kim van 't Hof

Student thesis: Master's Thesis: Humanistic Studies

Abstract

Uit eerder onderzoek bleek dat zingeving meer lijkt te leven bij patiƫnten dan bij zorgverleners. De laatste jaren heeft zingeving vooral in de palliatieve zorg meer aandacht gekregen. Positieve gezondheid als onderdeel van persoonsgerichte zorg wordt in de reguliere patiƫntenzorg echter ook steeds belangrijker. Aandacht voor zingeving is hierbij essentieel. Door middel van vijftien semigestructureerde diepte-interviews wordt in dit onderzoek gekeken naar hoe huisartsen, praktijkondersteuners GGZ en praktijkondersteuners somatiek omgaan met zingeving in de huisartsenpraktijk. Naast dat het belangrijk is om hier meer kennis over te vergaren, heeft dit onderzoek als doel om het bewustzijn van professionals in de huisartsenpraktijk op het gebied van zingeving te vergroten, en de samenwerking tussen deze professionals en geestelijk verzorgers te bevorderen. In dit onderzoek wordt ingegaan op de verschillende zingevingsvragen die huisartsen, praktijkondersteuners somatiek en praktijkondersteuners GGZ in de huisartsenpraktijk tegenkomen, de houding die zij aannemen tegenover begeleiding bij zingeving, de belemmerende en bevorderende factoren bij het in gesprek gaan over zingeving, en de samenwerking tussen de professionals onderling en geestelijke verzorging op het gebied van zingeving, en de belemmeringen die zij hierbij ervaren.
Date of Award18 Aug 2023
Original languageDutch
SupervisorPien Bos (Supervisor) & Renske Kruizinga (Supervisor)

Keywords

  • zingeving
  • huisartsen
  • praktijkondersteuner somatiek
  • praktijkondersteuner GGZ
  • geestelijke verzorging

Cite this

'