Zorgprofessionals zorgen voor zorgprofessionals: een zorgethisch perspectief op wederzijdse reflectie op de professional als mens-zijn

  • J. Keizer

Student thesis: Master's Thesis: Care Ethics

Abstract

In de hedendaagse gezondheidszorg moeten professionals vooral veerkrachtig en competent zijn. Hierdoor wordt de kwetsbaarheid van het professional-zijn, het mens-zijn vaak onderbelicht in de praktijk en in de theorie van reflectie. In professionele reflectie staat vaak het vinden van doelgerichte oplossingen centraal, maar gaat men tegelijktijdig voorbij aan de diepere, existentiële laag van reflectie. Door middel van empirisch en fenomenologisch onderzoek werden deze diepere betekenissen van reflectie via het uitwisselen van verhalen voor Utrechtse professionals in een multidisciplinaire groep onderzocht en uitgeschreven. Voor dit onderzoek zijn zes respondenten geobserveerd tijdens meerdere bijeenkomsten van groepsreflecties. Daarna zijn deze zes respondenten individueel geïnterviewd. De onderzoeker heeft getracht de essentie te achterhalen van verhalen uitwisselen door verschillende thema’s te destilleren in het empirisch hoofdstuk. Tijdens het interviewen en het analyseren werd duidelijk dat het te ingewikkeld was om die essentie direct te formuleren. Door dit gegeven werd besloten om de analyse op te delen in drie bestandsdelen: verhalen, betekenissen van verhalen uitwisselen en de Verhalengroep. Vanuit deze drie bestandsdelen werden de thema’s thematisch gepresenteerd via beschrijvingen, levendige uitspraken en tekeningen. In het discussie-hoofdstuk werden de empirische resultaten in dialectische verbinding gebracht met de inzichten uit het theoretisch kader. De kennistheorie van de filosofe Margaret Urban Walker werd als analysekader gebruikt om de inzichten uit de empirische resultaten mee-, tegen-, en om te denken. In de analyse werd duidelijk dat er overeenkomsten en verschillen zijn tussen de inzichten uit het theoretisch kader en de inzichten uit de empirische resultaten.
Date of Award1 Jan 2020
Original languageAmerican English
SupervisorM. Visse (Supervisor)

Cite this

'