Zorgverlening met behulp van beeldbellen: ervaringen van zorgverleners. Een onderzoek naar goede zorg

  • Anita Maas

Student thesis: Master's Thesis: Care Ethics

Abstract

Technologische ontwikkelingen zoals beeldbellen doen hun intrede en in de zorgverlening krijgen ouderen hiermee te maken. Het is echter niet duidelijk of zorgverlening met behulp van beeldbellen wordt ervaren als goede zorg. De doelstelling van dit onderzoek is om een kennisbijdrage te leveren op het gebied van ervaringen van zorgverleners met de zorgverlening met behulp van beeldbellen met ouderen en wat dit betekent voor goede zorg. Dit onderzoek is een kwalitatief empirisch onderzoek naar beeldbellen, vanuit de onderzoekstraditie: fenomenologie. De onderzoeksresultaten werden geanalyseerd en leidden tot de volgende uitkomsten. Als we kijken naar wat goede zorg is dan is de conclusie dat deze zorg soms onvolledig is en tekort schiet en de zorgverlener mogelijk doet opbranden. Beeldbellen lijkt een goede vorm van zorgverlening mits ingezet, wanneer de zorgvraag van de zorgvrager kan worden beantwoord en wanneer goede faciliteiten beschikbaar zijn en bekwame zorgverleners op alle competenties de zorgverlening bieden. Om een beter inzicht te krijgen in de zorgverlening met behulp van beeldbellen met ouderen en of dit een goede vorm van zorgverlening is, zou dit onderzoek uitgebreid moeten worden.
Date of Award1 Jan 2015
Original languageAmerican English
SupervisorF. J. H. Vosman (Supervisor) & A. R. Niemeijer (Supervisor)

Cite this

'