Welkom bij Universiteit voor Humanistiek Research Portal

In deze Research Portal vind je informatie over onderzoekers, publicaties en scripties van de Universiteit voor Humanistiek. Ons onderzoek richt zich op maatschappelijke problemen met een normatieve component en draagt bij aan een rechtvaardige en zorgzame samenleven waarin iedereen een betekenisvol leven kan leiden. Onze onderzoek heeft een transdisciplinaire benadering, waarin we gebruik maken van filosofie, geschiedenis en de sociale wetenschappen. De Universiteit voor Humanistiek bevindt zich in Utrecht. Ons onderzoeksprogramma wordt uitgevoerd door zes leerstoelgroepen.

Samenwerkingen binnen de afgelopen 5 jaar.

Klik op de punten en ringen om de details te zien.

Zoekresultaten